» O firmie

Autorskie Pracownie Projektowe UNIMED A.Królik, L.Królik sp.j. rozpoczęły działalność projektową w 1990 i od tamtego czasu są wielobranżowym biurem projektów wyspecjalizowanym w projektowaniu obiektów służby zdrowia.

W początkowym okresie działalności biuro zajmowało się wyłącznie obiektami służby zdrowia. W okresie ostatnich kilku lat rozszerzyło działalność projektową na obiekty szkolnictwa wyższego, teatralne, biurowe, budownictwa mieszkaniowego oraz wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, produkcyjne i magazynowe.

Dokumentacje projektowe są opracowywane kompleksowo zarówno jeżeli chodzi o fazy prac projektowych (począwszy od materiałów wyjściowych do projektowania, poprzez koncepcje, projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, a skończywszy na projektach powykonawczych) jak i o pełen zakres branżowy w granicach działki Inwestora jak i poza nią (przyłącza, sieci, układy komunikacyjne).

Obecnie biuro zatrudnia 39 pracowników etatowych w strukturze zespołów branżowych.